НОКК - Структура

Общо събрание - върховен орган на НОКК
Състои се от всички членове на организацията.

Управителен съвет
Тодор Петров - Председател на УС
Станислав Младенов
Тодор Симеонов
Красимир Руменов
Васил Мечкулски

Касиер
Станислав Младенов

Развъдна комисия
Христо Бинев - Председател на РК
Цветомир Димитров
Иван Панайотов
Георги Тодоров
Иван Циров

Съдийска комисия
Христо Бинев
Цветомир Димитров
Тодор Петров

Етична комисия
Боян Бонев
Методи Методиев
Красимир Найденов
Начало
Новини
Каракачанско куче
НОКК
 Структура
 Протоколи и Отчети
Членство в НОКК
Документи
Библиотека
Мероприятия
Контакти
(c) 2017 Национална Организация Каракачанско Куче