Национална Организация Каракачанско Куче

Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ е учредено на 25.06.2017 г.

Цели на Сдружението
 1. Съхраняване чистотата на породните характеристики на КАРАКАЧАНСКОТО КУЧЕ;

 2. Запазване, укрепване и развитие на вродените работни качества на кучетата от породата, повишаване физическите и психическите им способности;

 3. Обединение на собственици и любители на чистопородни КАРАКАЧАНСКИ КУЧЕТА;

 4. Повишаване киноложката култура на членовете на организацията, както и популяризиране на дейността и в обществото;

 5. Способстване за развитието на социално-ориентирани дейности, свързани със спецификата на породата и нейното уталитарно приложение;

 6. Съдействане за въвеждане принципите на хуманно отношение към животните и защита на техните права, съгласно европейските и световни конвенции и практики.


Учредители на Сдружението
 • Антон Христов, с. Балша обл. София
 • Александър Христов, гр. Мъглиж
 • Бисер Иванов, гр. Видин
 • Боян Бонев, гр. Елин Пелин
 • Георги Тодоров, гр. Видин
 • Захари Георгиев, с. Владо Тричков, обл. София
 • Иван Панайотов, гр. София
 • Красимир Руменов, гр. Бяла Слатина
 • Методи Методиев, гр. Долна баня
 • Николай Ковачев, гр. Казанлък
 • Пеньо Пенев, гр. Казанлък
 • Станислав Младенов, гр. София
 • Тодор Петров, гр. София
 • Тодор Симеонов, гр. Самоков
 • Христо Бинев, гр. Стара Загора
 • Цветомир Димитров, с. Мировяне, обл. София-град

Начало
Новини
Каракачанско куче
НОКК
 Структура
 Протоколи и Отчети
Членство в НОКК
Документи
Библиотека
Мероприятия
Контакти
(c) 2017 Национална Организация Каракачанско Куче