Членство в НОКК

Членството в НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ е доброволно!

Членове на НОКК могат да бъдат физически или юридически лица, които споделят целите на организацията, изпълняват Устава и редовно заплащат годишния си членски внос.

За да станете член на организацията трябва да попълните заявлението за членство (по образец) и да го изпратите на адрес:

Национална Организация Каракачанско Куче
ул. "Хан Аспарух" No 22
обл. София
2129 Равно поле


Заявление за членство: в pdf формат

Приемането на новите членове става на най-близко насроченото Общо събрание на сдружението.

Всеки новоприет член на НОКК заплаща:
- Встъпителна такса в размер на 20 лв;
- Годишен членски внос в размер на 30 лв;

Встъпителната такса се заплаща заедно със заявлението за членство. Ако кандидатът не бъде одобрен, то тя се връща в пълен размер.

Заплащането на годишния члленски внос трябва да се осъществи в едномесечен срок от датата на провеждане на ОС на клуба. Заплаща се пълна такса, независимо от оставащото време до края на текущата година.

Всички останали членове заплащат:
- Годишен членски внос в размер на 30 лв;

Заплащането трябва да се извърши до 31 март на текущата година.

Начало
Новини
Каракачанско куче
НОКК
Членство в НОКК
Документи
Библиотека
Мероприятия
Контакти
(c) 2017 Национална Организация Каракачанско Куче