Добре дошли!

Каракачанското куче е местна порода с древен произход, предназначена за охрана на стада селскостопански животни. Смело, интелигентно и непретенциозно куче с твърд, но уравновесен характер, то е неизменна част от бита на овчарите по нашите земи.

Оцеляло до наши дни, това национално богатство е изправено пред угрозата да изчезне, поради намаляващия дял на пасищното животновъдство от една страна и от друга кръстосването с различни породи, за да се постигне по-помпозно куче, задоволяващо тенденциите в съвременната световна кинология.


Национална Организация Каракачанско Куче е основана от съмишленици, обединени от каузата да се запази Каракачанското куче, в типа и работните качества, благодарение на които се е съхранило през вековете.

Важно!!!

Публикувано 2020-09-08

Ако няма промяна в епидемиологичната обстановка в страната, отложената от пролетта изложба на НОКК в Равно поле, ще се проведе на 24.10.2020 г.Работна среща 26.09.2020 г.

Публикувано 2020-09-08

На 26.09.2020 г. (събота), в Равно поле, от 11 часа, ще се проведе работна среща на членовете на НОКК.
Ще се обсъждат ВАЖНИ въпроси относно клубна дейност, развъдна дейност и междуорганизационни отношения. Ще се обсъди и предстоящата на 24.10.2020 изложба в Равно поле.

Присъствието на членовете на организацията е НАЛОЖИТЕЛНО!

Покана за Общо събрание

Публикувано 2020-01-13

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква Редовно Общо събрание, на 16.02.2020 г. (неделя), от 11.00 часа, в с. Равно поле, обл. София, ул. Хан Аспарух 22 (механата на Тодор Петров), при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2019 г.;
2. Финансов отчет на касиера на сдружението за 2019 г.;
3. Прием на нови членове;
4. Програма за мероприятията на сдружението през 2020 г.;
5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на същия ден от 12.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.


Начало
Новини
Каракачанско куче
НОКК
Членство в НОКК
Документи
Библиотека
Мероприятия
Контакти
(c) 2017 Национална Организация Каракачанско Куче