Линии

НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ работи с всички известни линии на автохтонната порода КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ, както и с някои нови, развивани от развъдчици на организацията.

Представяме ви основоположници на тези, с които най-активно се работи в НОКК.

Основоположник Бележка
  Гуджо Средно на ръст, сравнително сухо куче. Типична глава с плавен преход между лицев и мозъчен дял, леко засводено чело, отлична пигментация на видимите лигавици, добре поставено, но не много добре прилегнало ухо, тъмно око. Прав и добре замускулен гръб, дълбок, но не широк гръден кош, добре заъглени крайници. Жълто-ръждив на цвят с бяло по гърдите и лапите, с черна носна гъба, леко мургалест. Не много дълъг, но гъст и груб косъм. Нормална опашка. Произходът му е по кучета от районите на Якоруда и Костенец.
  Калан Средно на ръст, сухо куче с типично изражение. Правилна глава с добри пропорциии, плавен стоп. Леко засводено чело. Отличен постав и цвят на очите. Много добра пигментация на видими лигавици. Леко високо поставено и неприлепнало ухо, купирано дясно ухо. Клещовидна захапка. Нормален, но не широк гръден кош. Много добре заъглен. Отлична горна и долна линии. Не успоредни предни крайници с отваряне на китките навън. По-слабо развита коста система. Нормална опашка. Обилен дълъг, прав и твърд косъм. Цвят: бяло на тъмно кафяви петна. Наличие на пети пръст на задни крайници.
  Караман (Пчелинския) Средно на ръст куче, с масивна костна система, типична глава, дълга, но сравнително тясна, с плавен преход между лицев и мозъчен дял, плоско чело, отлична пигментация на видимите лигавици, добре поставени, но не плътно прилягащи към главата уши. Купирано ляво ухо. Тъмни, добре поставени очи. Прав гръб, отлична долна линия, дълбок и широк гръден кош, добре поставени и правилно заъглени крайници. Сивобял на цвят. Дълъгокосмест. Нормална опашка. Произходът му е по кучета от района на Костенец.
  Кашо Средно към високо на ръст куче, със сухо телосложение, добре развита костна система. Тичпична глава, с много плавен преход между мозъчен и лицев дял, плоско чело, обемна муцуна, косо и дълбоко поставени очи. Купирани уши. Леко издължено тяло с прав гръб, широк, но недостатъчно дълбок гръден кош, добре поставени и правилно заъглени крайници. Бял на сивочерни петна на цвят. Не много дълъг косъм. Вродено къса опашка. Произходът му е по кучета от районите на Костенец и Самоков.
  Мечо Сравнително дребно, сухо, но със здрави кости куче. Типична глава, с плавен преход между лицев и мозъчен дял, широка теменна част, масивна за типа муцуна, отлична пигментация на видимите лигавици, добре поставени и плътно прулегнали уши, косо поставени, тъмни очи. Прав гръб, широк гръден кош, добре поставени и заъглени крайници. Черногрив на цвят. Среднодълъг и твърд косъм. Нормална опашка. Произходът му е по кучета от района на Асеновград.
  Мечо (Злия) Средно на ръст, сухо куче със сравнително олекотена костна система. Типична, суха глава, плавен преход от мозъчен към лицев дял, отлична пигментация на видимите лигавици, добре поставени уши, тъмни очи. Прав гръб, добре развит гръден кош, леко изправени в скакателните стави задни крайници. Черногрив на цвят. Среднодълъг косъм. Нормална опашка. Произходът му е по кучета от района на Доспат.
  Мечо КараБорун Средно на ръст, сухо куче с лека костна система. Тичпична глава, по-скоро тясна, с плавен стоп и плоско чело. Отлично пигментирани видими лигавици. Косо и дълбоко поставени, тъмни на цвят очи. Две купирани уши. Компактно тяло, добре развит гръден кош, добре поставени и заъглени крайници. Цвят: Черен с бяло по гърдите и краката. Средно дълъг, твърд косъм. Нормална опашка. Произход: района на Баш Мандра, Централни Родопи.
  Панчо Средно на ръст куче, сравнително сухо. Типична глава, по-скоро леко тясна, с добре запълнена муцуна, плавен преход между лицев и мозъчен дял, добре поставени и плътно прилегнали уши, коси и тъмни очи. Прав гръб, леко тесен гръден кош, правилно поставени и добре заъглени крайници. Бяло-черно на цвят. По-скоро къс косъм. Вродено къса опашка. Произход му е от района на Чепеларе.
  Ричо Средно към едро на ръст куче с масивна костна система. Масивна глава, в добри пропорции, леко изявен преход между лицев и мозъчен дял на главата. Масивна муцуна, отлична пигментация на видимите лигавици, добре поставени и плътно прилегнали уши. Добре поставени тъмни на цвят очи. Видим трети клепач. Здрав, с прав гръб, широк и дълбок гръден кош, добре поставени и заъглени крайници. Бял с черни петна и пръски на цвят. Дългокосмест, с гъста и твърда козина. Нормална опашка. Произход: района на Асеновград.
  Сирак Средно на ръст куче, с добре развита костна система. Добре оформена глава с добри пропорции, плавен стоп, отлична пигментация на видимите лигавици, добре поставени и плътно прилегнали уши, тъмно на цвят но леко закръглено око. Събрано куче с прав гръб, много добре развит гръден кош, добре поставени и заъглени крайници. Бяло със сивочерни петна на цвят. Среднодълъг твърд косъм. Нормална опашка. Произход: района на Момин проход.
  Стойчо Средно на ръст куче, сухо, със сравнително лека костна система. Типична глава, по-скоро лека, с плавен стоп, плоско чело, отлична пигментация на видими лигавици, добре поставени и прилегнали уши, коси, дълбоко поставени и тъмни очи. Прав гръп, леко паднала крупа, добре поставени и заъглени крайници. Тенденция към сближаване на скакателните стави. Бяло-черен на цвят. Среднодълъг косъм. Нормална опашка. Произход: района на Баш Мандра, Централни Родопи.
  Шабан Средно към едро на ръст куче с масивна костна система. Масивна, с добри пропорции глава, плавен преход от лицев към мозъчен дял, широка теменна част, леко засводено чело, добре поставени, но не плътно прилегнали уши. Купирано ляво ухо. Светли очи. Добре замускулен прав гръб, нормално развит гръден кош, добре заъглени крайници, с тенденция на сближаване в скакателните стави. Черно-бало на цвят. Средно дълъг гъст косъм. Нормална опашка.
  Шаро Средно на ръст, хармонично развито куче с леко разтеглен формат. Добре развита костна система и добре замускулено тяло. Изключително породна глава със здрав череп, слабо изразен преход, широко поставени очи с типичен цвят и форма. Ушите са не много високо поставени, като едното не прилепя към главата. ПЗФ с леко изразена долночелюстна прогнатия. Къс и дебел врат обложен с много силна мускулатура. Много добра горна и долна линии. Обемна гръдна клетка с голяма фронтална ширина. Отлично заъглен отпред и отзад. Опашката достига до скакателната става, богато окосмена. В активно състояние я носи завита на гърба. Богат и гъст покривен косъм, достигащ до 17 см на поясницата и врата. Цвят бял на черно-кафяви петна с харакатерна марка на муцуната, свършваща между очите. Произходът му се губи в Костенския край и Родопските дебри
  Шаро Горан (Брежанския) Средно на ръст куче, с добре развита костна система. Типична глава, с нормален преход между лицев и мозъчен дял, широка теменна част, отлична пигментация на видимите лигавици, добре поставени и прилегнали уши, добре поставени и много тъмни очи. Прав гръб, добре развит гръден кош, правилно поставени и заъглени крайници. Меки метакарпуси на предните крайници. Бяло на черни петна на цвят. Обилна дълга козина. Нормална опашка.
(c) 2017 - 2018 Национална Организация Каракачанско куче