Шаро Горан (Брежанския)


ПК Номер: НОКК 00350Р
Родено: 2005
Пол: Мъжки
Цвят: Бяло и черно
Баща:
Майка:
Развъдчик: Клуб Български Горан
Собственик: Захари Георгиев, р-к Калин
 

Родословие
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 
  Поколение
  Мъжки    НОКК 00351Р  Горан То-По (Ботю)
  Женски    НОКК 00352Р  Грета То-По
  Мъжки    НОКК 00416Р  Жеко Мировяне
  Мъжки    НОКК 00417Р  Житан Мировяне
  Женски    НОКК 00418Р  Жарка Мировяне
  Женски    НОКК 00419Р  Жана Мировяне
  Женски    НОКК 00420Р  Живка Мировяне
  Мъжки    НОКК 00447Р  Севар То-По
  Женски    НОКК 00448Р  Сабина То-По
  Женски    НОКК 00449Р  Сирма То-По
  Мъжки    НОКК 00475Р  Траян То-По
  Мъжки    НОКК 00476Р  Туньо То-По
  Женски    НОКК 00477Р  Тори То-По
  Женски    НОКК 00478Р  Траяна То-По
  Женски    НОКК 00479Р  Тунджа То-По
  Мъжки    НОКК 00489Р  Устрем То-По
  Женски    НОКК 00490Р  Урда То-По
  Женски    НОКК 00491Р  Ула То-По
  Мъжки    НОКК 00586Р  Султан Мировяне
  Мъжки    НОКК 00588Р  Севар Мировяне (Амур)
  Мъжки    НОКК 00587Р  Селим Мировяне
  Мъжки    НОКК 00589Р  Сакар Мировяне (Лубо)
  Женски    НОКК 00590Р  Сара Мировяне
  Женски    НОКК 00600Р  Елза Калин
  Женски    НОКК 00601Р  Ерма Калин
  Женски    НОКК 00602Р  Елена Калин
  Мъжки    НОКК 00609Р  Икрам Калин
  Мъжки    НОКК 00610Р  Искър Калин
  Женски    НОКК 00611Р  Икра Калин
  Женски    НОКК 00612Р  Илка Калин
  Женски    НОКК 00613Р  Ина Калин
  Женски    НОКК 00614Р  Инджи Калин
  Женски    НОКК 00615Р  Искра Калин
  Мъжки    НОКК 00710Р  Йонко Калин
  Женски    НОКК 00711Р  Йона Калин
  Женски    НОКК 00712Р  Йонка Калин
  Мъжки    НОКК 00729Р  Калин Калин
  Мъжки    НОКК 00730Р  Кардам Калин
  Мъжки    НОКК 00731Р  Каро Калин
  Женски    НОКК 00732Р  Калина Калин
  Женски    НОКК 00733Р  Кана Калин
  Женски    НОКК 00734Р  Канджа Калин
  Женски    НОКК 00735Р  Куна Калин
  Мъжки    НОКК 00737Р  Майкъл Калин
  Мъжки    НОКК 00738Р  Меден Калин
  Мъжки    НОКК 00739Р  Медун Калин
  Мъжки    НОКК 00740Р  Мечо Калин
  Мъжки    НОКК 00741Р  Муран Калин
  Женски    НОКК 00742Р  Мура Калин
  Мъжки    НОКК 00857Р  Морен Калин   Видео на Шаро Горан (Брежанския)
 
 
(c) 2017 - 2019 Национална Организация Каракачанско куче