Жейо Чобан


ПК Номер: НОКК 01297Р
Родено: 22.03.2018
Пол: Мъжки
Цвят: Бяло и черно
Бележка: Вродено къса опашка.
Баща: Гуджо
Майка: Грета То-По
Развъдчик: р-к Чобан
Собственик: Тодор Симеонов, р-к Чобан
 

Родословие
  Гуджо  
HOKK 01019ПК
  Спартак  
HOKK 00690Р
  Кашо  
HOKK 00013Р
  Караман
HOKK 00012Р
  Калина  
HOKK 00011Р
  Лиса  
HOKK 00689ПК
  Мурат  
HOKK 00684Р
  Плана
HOKK 00688Р
  Паша  
HOKK 01018ПК
  Вежди  
HOKK 01015Р
  Кашо  
HOKK 00013Р
  Куна  
HOKK 00683Р
  Яна
HOKK 01017Р
  Кашо  
HOKK 00013Р
  Гизда  
HOKK 01016Р
  Грета То-По  
HOKK 00352Р
  Шаро Горан (Брежанския)  
HOKK 00350Р
   
 
   
 
  Елена То-По  
HOKK 00136ПК
  Караман То-По  
HOKK 00085ПК
  Ханджар Горан  
HOKK 00073Р
  Фурия Горан
HOKK 00084ПК
  Чудна Горан  
HOKK 00130ПК
  Хаос Горан
HOKK 00207Р
  Антика Горан
HOKK 00206ПК
  Кръвност
  Шаро Горан (Брежанския): 25.00%
  Кашо: 25.00%
  Горан: 5.08%
  Шабан: 4.69%
  Мечо (Злия): 1.56%
  Братя и сестри
  Мъжки   НОКК 01298Р  Жельо Чобан


(c) 2017 - 2019 Национална Организация Каракачанско куче