Добре дошли!

Каракачанското куче е местна порода с древен произход, предназначена за охрана на стада селскостопански животни. Смело, интелигентно и непретенциозно куче с твърд, но уравновесен характер, то е неизменна част от бита на овчарите по нашите земи.

Оцеляло до наши дни, това национално богатство е изправено пред угрозата да изчезне, поради намаляващия дял на пасищното животновъдство от една страна и от друга кръстосването с различни породи, за да се постигне по-помпозно куче, задоволяващо тенденциите в съвременната световна кинология.


Национална Организация Каракачанско Куче е основана от съмишленици, обединени от каузата да се запази Каракачанското куче, в типа и работните качества, благодарение на които се е съхранило през вековете.


НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ
ЕЛИН ПЕЛИН 2018

Публикувана на 19.10.2018 г.

На 10.11.2018 г. (събота), Национална Организация Каракачанско Куче (НОКК) и община Елин Пелин организират
Национална изложба на Каракачански кучета.

Съдия на изложбата - зооинж. Генко Стоянов.
Място на изложбата - стадиона в град Елин Пелин.
Официално откриване - 10.30 часа.
Начало на отсъждането - 11.00 часа.
Записване за участие - от 9.30 до 10.30 часа.

Кучетата ще бъдат отсъдени по класове, както следва:
- бабе (3-6 месеца);
- подрастващи (6-9 месеца);
- млади (9-14 месеца);
- междинен (14-24 месеца);
- открит (2-8 години);
- ветерани (над 8 години).

Ще се проведат и следните конкурси:
- Най-добро бебе - избира се измежду победителите в клас бебе мъжко и женско (награждаването става след приключване на отсъждането на кучетата в клас бебе);
- Най-добро подрастващо куче - избира се измежду победителите в клас подрастващи мъжко и женско (награждаването става след приключване на отсъждането на кучетата в клас подрастващи);
- Най-добро младо куче - избира се измежду победителите в клас млади мъжко и женско (награждаването става след приключване на отсъждането на кучетата в клас млади);
- Най-добро мъжко куче - избира се измежду мъжките кучета, победители в класовете междинен, открит и ветерани;
- Най-добро женско куче - избира се измежду женските кучета, победители в класовете междинен, открит и ветерани;
- Шампион на изложбата - избира се измежду най-добрите младо, мъжко и женско куче.
- Развъдна двойка - мъжко и женско куче в разплодна възраст (класове Междинен, Открит, Ветерани), вече получили положителна оценка на изложбата.
- Група на потомците - най-малко 3 кучета, потомци на разплоден екземпляр, резултат на негови връзки с поне двама различни партньори. Кучетата трябва да са получили положителна оценка на изложбата.

Такси за участие:
5 лв за първо, 3 лв за второ и по 2 лв за всяко следващо куче на един и същ собственик, за кучета в Ринг 1;
10 лв за кучета в Ринг 2;

Записване за участие на e-mail:

nokkbg@gmail.com

При записване трябва да посочите:
- Име на кучето;
- Дата на раждане;
- ПК Номер/Организация;
- Баща на кучето;
- Майка на кучето;
- Производител;
- Собственик и телефон за връзка;

Вход за зрители - свободен.

Очакваме Ви!


ПОКАНА

Публикувана на 20.06.2018 г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел
НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ

на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание, на 15.09.2018 г. от 11.00 часа в с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. София, ул. Хан Аспарух Nо: 22, при следния дневен ред:

1. Освобождаване и избиране на членове на УС;
2. Промяна седалището на сдружението;
3. Промяна на устава;
4. Избор на нови членове;
5. Разни.

Регистрация на присъстващите – 10.30 часа.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе на същия ден в 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред.
Начало
Каракачанско куче
НОКК
Членство в НОКК
Документи
Библиотека
Мероприятия
Контакти
(c) 2017 Национална Организация Каракачанско Куче