Добре дошли!

Каракачанското куче е местна порода с древен произход, предназначена за охрана на стада селскостопански животни. Смело, интелигентно и непретенциозно куче с твърд, но уравновесен характер, то е неизменна част от бита на овчарите по нашите земи.

Оцеляло до наши дни, това национално богатство е изправено пред угрозата да изчезне, поради намаляващия дял на пасищното животновъдство от една страна и от друга кръстосването с различни породи, за да се постигне по-помпозно куче, задоволяващо тенденциите в съвременната световна кинология.


Национална Организация Каракачанско Куче е основана от съмишленици, обединени от каузата да се запази Каракачанското куче, в типа и работните качества, благодарение на които се е съхранило през вековете.

ПОКАНА

Публикувана на 20.06.2018 г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел
НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ

на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание, на 15.09.2018 г. от 11.00 часа в с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. София, ул. Хан Аспарух Nо: 22, при следния дневен ред:

1. Освобождаване и избиране на членове на УС;
2. Промяна седалището на сдружението;
3. Промяна на устава;
4. Избор на нови членове;
5. Разни.

Регистрация на присъстващите – 10.30 часа.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе на същия ден в 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред.
Начало
Каракачанско куче
НОКК
Членство в НОКК
Документи
Библиотека
Мероприятия
Контакти
(c) 2017 Национална Организация Каракачанско Куче